Viti 2018

Viti 2019

Viti 2020

  • Relacion shpjegues 4-mujor
  • Relacion shpjegues 8-mujor
  • Relacion shpjegues 12-mujor
  • Monitorimi i rezultateve 4-mujor
  • Monitorimi i rezultateve 8-mujor
  • Monitorimi i rezultateve 12-mujor
  • Regjistri i realizimit të prokurimeve publike 4-mujor
  • Regjistri i realizimit të prokurimeve publike 8-mujor
  • Regjistri i realizimit të prokurimeve publike 12-mujor