Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, bazuar në nenin 65, pika 1 dhe 3 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, njofton subjektet pjesëmarrëse Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e mërkurë, më datë 06.11.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.7/2019, datë 11.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Fatos Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Njoftim Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.50/2019, datë 14.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.190, datë 26.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.49/2019, datë 09.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alketa Nushi kundër vendimit nr.172, datë 27.06.2019 të Komisionit të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.48/2019, datë 09.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arben Pasho kundër vendimit nr.147, datë 16.05.2019 të Komisionit të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 16.10.2019, ora 12:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 16.10.2019, ora 09:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.34/2018, datë 13.11.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz, anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.6/2019, Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 11.10.2019, ora 11:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.34/2018, datë 13.11.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.47/2019, datë 03.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gurali Brahimllari kundër vendimit nr.166, datë 21.06.2019 të Komisionit të Per me teper

Postuar në :