Kategoria:

Njoftim

Ditën e enjte, më datë 09.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.24/2019, datë 16.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Petrit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e enjte, më datë 18.06.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.15/2019, datë 06.03.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Alltun Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e hënë, më datë 06.07.2020, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.26/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Pashk Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Ina Rama relator, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ardian Hajdari kryesues, Luan Daci relator, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e mërkurë, më datë 11.03.2020, ora 10:00, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca gjyqësore në dhomë këshillimi për shqyrtimin e çështjes me nr. (JR) regjistri 5/2019, Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.12/2020, datë 04.03.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 224, datë 20.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 06.03.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.44/2019, datë 18.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 05.03.2020, ora 08:30, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :