Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 4/2021, datë 21.05.2021, me ankues Enkeleida Hoxha, kundër vendimit nr.92, datë 17.03.2021 Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 3/2021, datë 30.04.2021, me ankues Bujar Memia, kundër vendimit nr.81, datë 31.03.2021 Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Sot, më datë 18.01.2022, ora 11:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) nr. 59/2019, datë 13.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 3/2022, datë 13.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Skënder Damini kundër vendimit nr. 485, datë 14.12.2021 Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 2/2022, datë 10.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ariola Kristo kundër vendimit nr. 438, datë 10.09.2021 Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 17.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 2/2021, datë 26.03.2021, me ankues Markelian Kuqo, kundër vendimit nr.633, datë 10.12.2020 të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Sot, më datë 13.01.2022, ora 10:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) nr.12/2020, datë 04.03.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Sot, më datë 12.01.2022, ora 10:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 5/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 1/2022, datë 05.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Klorinda Çela kundër vendimit nr. 464, datë 28.10.2021 Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Sot, më datë 11.01.2022, ora 10:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) nr. 59/2019, datë 13.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Per me teper

Postuar në :