Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.47/2020, datë 22.10.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 264, datë 17.06.2020 të Komisionit të Pavarur Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.46/2020, datë 19.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Nure Dreni kundër vendimit nr. 263, datë 17.06.2020 të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kryetarja e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit znj. Albana Shtylla priti sot në ambientet e Kolegjit ambasadorin e Gjermanisë në Tiranë ShTZ. Peter Zingraf. Gjatë këtij takimi, znj. Shtylla e Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ardian Hajdari kryesues, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.42/2019, Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga gjyqtarët Natasha Mulaj kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e martë, më datë 24.11.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.33/2019, datë 15.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Dritan Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 21.10.2020, ora 10:30, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 57/2019, datë 11.11.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.45/2020, datë 15.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Selim Kryeziu kundër vendimit nr. 278, datë 22.07.2020 të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit është zhvillur një takim i Kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit znj. Albana Shtylla, me Kryetaren e Këshillit të Lartë Gjyqësor Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 16.10.2020, ora 10:00, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 40/2018, datë 04.09.2019, që i përket ankimit të Per me teper

Postuar në :