Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 53/2021, datë 09.09.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kreshnik Omari kundër vendimit nr. 412, datë 06.07.2021 Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 52/2021, datë 09.09.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alketa Zifla kundër vendimit nr. 401, datë 16.06.2021 Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 16.09.2021, ora 13:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 30/2021, datë 02.06.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e mërkurë, më datë 06.10.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.21/2021 datë 29.04.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 15.09.2021, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 8/2020, datë 07.02.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arben Vrioni kundër vendimit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 14.09.2021, ora 14:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 53/2019, datë 25.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 51/2021, datë 08.09.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Olsi Xhavella kundër vendimit nr. 357, datë 18.03.2021 Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Më datë 13.09.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtares Natasha Mulaj, e caktuar anëtare në çështjen (JR) nr. 8/2020, datë 07.02.2020 që i Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e enjte, më datë 30.09.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.53/2020 datë 24.11.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13.09.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 60/2020, datë 18.12.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :