Njoftim Vendimi

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 16.09.2021, ora 13:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 30/2021, datë 02.06.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Announcement of decision

The Appeal Chamber held on 16.09.2021, at 13:00 h, the public hearing of case (JR) 30/2021, dated 02.06.2021, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 374, Per me teper

Postuar në :

Seance Publike

Ditën e mërkurë, më datë 06.10.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.21/2021 datë 29.04.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :

Public Hearing

On Wednesday, 06.10.2021, at 10:00 hrs., there shall be adjudicated in a public hearing case (JR) no. 21/2021, dated 29.04.2021, related to the appeal filed by the Public Commissioner against Per me teper

Postuar në :

Public Hearing

Today, on 13.09.2021, at 10:00 h, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 60/2020, dated 18.12.2020, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. Per me teper

Postuar në :

Seance Publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13.09.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 60/2020, datë 18.12.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Public Hearing

On Thursday, 30.09.2021, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing the case (JR) no. 53/2020 dated 24.11.2020, corresponding to the appeal of the Public Commissioner Per me teper

Postuar në :

Seance Publike

Ditën e enjte, më datë 30.09.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.53/2020 datë 24.11.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e martë, më datë 28.09.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.47/2019 datë 03.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gurali Brahimllari kundër Per me teper

Postuar në :

Camera hearing

On Tuesday 28.09.2021, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.47/2019 dated 03.10.2019 corresponding to the appeal of the assessee Gurali Brahimllari filed against decision Per me teper

Postuar në :