Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 06.03.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.44/2019, datë 18.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :

Public hearing

Announcement The Appeal Chamber held on 06.03.2020, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 44/2019, dated 18.09.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. Per me teper

Postuar në :

Public hearing

The Appeal Chamber held on 06.03.2020, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 44/2019, dated 18.09.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.02.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 10/2019, datë 29.02.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik Per me teper

Postuar në :

Public hearing

The Appeal Chamber held on 19.02.2020, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 10/2019, dated 29.02.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 86 Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Ditën e martë, më datë 24.03.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike çështja (JD) nr.1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Per me teper

Postuar në :

Public hearing

On Tuesday, 24.03.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JD) no. 1/2019, dated 19.12.2019, corresponding to the appeal of the Mr. Tom Dedaj against Per me teper

Postuar në :

Njoftim Vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Ina Rama relator, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) Per me teper

Postuar në :

Announcement of decision

The adjudication panel of the Appeal Chamber, composed of judges, Chairperson Sokol Çomo, case rapporteur, Ina Rama, and members, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, and Rezarta Schuetz, announced today the decision Per me teper

Postuar në :

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ardian Hajdari kryesues, Luan Daci relator, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) Per me teper

Postuar në :