Dhomë këshillimi

Ditën e hënë, më datë 16.09.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.31/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Bujar Per me teper

Postuar në :

Counselling chamber

The Appeal Chamber shall review on Monday, 16.09.2019, at 10:00 h, in camera, case (JR) no. 31/2018, dated 06.11.2018, corresponding to the appeal of the assessee Bujar Hoti against decision no. Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 26.07.2019, ora 13:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :

Hearing day

The Appeal Chamber held on July 26, 2019, at 13:00 h, the public hearing of case (JR) no. 29/2018, dated 05.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision Per me teper

Postuar në :

Hearing day

The Appeal Chamber held on July 19, 2019, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 34/2018, dated 13.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.07.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.34/2018, datë 13.11.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Ditën e martë, më datë 03.09.2019, ora 11:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :

Hearing day

On Tuesday, 03.09.2019, at 11:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 33/2018, dated 12.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision Per me teper

Postuar në :

Announcement of decision

The adjudication panel of the Appeal Chamber, chaired by Ms. Natasha Mulaj, case rapporteur Ms. Ina Rama, and members, Ms. Albana Shtylla, Mr. Ardian Hajdari and Ms. Rezarta Schuetz, announced Per me teper

Postuar në :

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj  kryesuese, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli sot vendimin për çështjen (JR) Per me teper

Postuar në :