Dhomë Këshillimi

Ditën e premte, më datë 16.10.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.40/2019, datë 04.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arjana Per me teper

Postuar në :

Camera hearing

On Friday 16.10.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 40/2019, dated 04.09.2019, corresponding to the appeal of the assessee Arjana Fullani, against decision Per me teper

Postuar në :

Dhomë Këshillimi

Ditën e enjte, më datë 15.10.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.28/2019, datë 24.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Çlirim Per me teper

Postuar në :

Camera hearing

On Thursday 15.10.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 28/2019, dated 24.05.2019, corresponding to the appeal of the assessee Çlirim Shahini, against Per me teper

Postuar në :

Dhomë Këshillimi

Ditën e hënë, më datë 12.10.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.42/2019, datë 17.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Fuat Per me teper

Postuar në :

Camera hearing

On Monday 12.10.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 42/2019, dated 17.09.2019, corresponding to the appeal of the assessee Fuat Vjerdha, against decision Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Ditën e martë, më datë 06.10.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.57/2019, datë 11.11.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit e Per me teper

Postuar në :

Public hearing

On Tuesday, 06.10.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in public hearing the case (JR) no. 57/2019, dated 11.11.2019 corresponding to the appeal of the Public Commissioner and Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 14.09.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 23/2019, datë 08.05.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik Per me teper

Postuar në :

Public hearing

The Appeal Chamber held on 14.09.2020, at 10:00, the public hearing on the case (JR) no. 23/2019, dated 08.05.2019, corresponding to the appeal filed by the Public Commissioner against decision Per me teper

Postuar në :