Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 19.02.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 10/2019, datë 29.02.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik Per me teper

Postuar në :

Public hearing

The Appeal Chamber held on 19.02.2020, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 10/2019, dated 29.02.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 86 Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Ditën e martë, më datë 24.03.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike çështja (JD) nr.1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Per me teper

Postuar në :

Public hearing

On Tuesday, 24.03.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JD) no. 1/2019, dated 19.12.2019, corresponding to the appeal of the Mr. Tom Dedaj against Per me teper

Postuar në :

Dhomë Këshillimi

Ditën e enjte, më datë 20.02.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.5/2019, datë 28.01.2019 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Per me teper

Postuar në :

Camera hearing

On Thursday, 20.02.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber reviewed in camera case (JR) no.5/2019, dated 28.01.2019, corresponding to the appeal of assessee Shpëtim Kurti against decision no. 80 dated 23.11.2018 Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Ditën e premte, më datë 06.03.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.44/2019, datë 18.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :

Public hearing

On Friday, 06.03.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no.44/2019, dated 18.09.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 25.02.2020, ora 11:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :

Public hearing

The Appeal Chamber held on 25.02.2020, at 11:00 h, the public hearing of case (JR) no. 40/2018, dated 18.12.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 63 Per me teper

Postuar në :