Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 4/2021, datë 21.05.2021, me ankues Enkeleida Hoxha, kundër vendimit nr.92, datë 17.03.2021 Per me teper

Postuar në :

Public hearing

Today, on 20.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public plenary hearing of case (JD) no. 4/2021, dated 21.05.2021, pertaining to the appeal of the appellant Enkeleida Hoxha against Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 3/2021, datë 30.04.2021, me ankues Bujar Memia, kundër vendimit nr.81, datë 31.03.2021 Per me teper

Postuar në :

Public hearing

Today, on 19.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public plenary hearing of case (JD) no. 3/2021, dated 30.04.2021, pertaining to the appeal of the appellant Bujar Memia against Per me teper

Postuar në :

Seancë Publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 17.01.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 2/2021, datë 26.03.2021, me ankues Markelian Kuqo, kundër vendimit nr.633, datë 10.12.2020 të Per me teper

Postuar në :

Public hearing

Today, on 17.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the public plenary hearing of case (JD) no.2/2021, dated 26.03.2021, corresponding to the appeal of the petitioner Markelian Kuqo, against decision Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Sot, më datë 12.01.2022, ora 10:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 5/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit Per me teper

Postuar në :

Chamber hearing

Today, on 12.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the hearing in chambers of case (JR) no. 5/2020, dated 20.01.2020, corresponding to the appeal of the assessee Brunilda Malo (Orhani) Per me teper

Postuar në :

Seancë Publike

Sot, më datë 18.01.2022, ora 11:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) nr. 59/2019, datë 13.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Per me teper

Postuar në :

Public hearing

Today, on 18.01.2022, at 11:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) no. 59/2019, dated 13.11.2019, corresponding to the appeal of the assessee Hysen Keta against decision Per me teper

Postuar në :