Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 19.04.2021, ora 11:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 28/2020, datë 10.07.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Public hearing

Today, on 19.04.2021, at 11:00, the Appeal Chamber held the public hearing on the case (JR) no. 28/2020, dated 10.07.2020, regarding the appeal of the Public Commissioner filed against decision Per me teper

Postuar në :

Public hearing

Announcement Today, on 01.04.2021, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of the case (JR) 46/2019, dated 25.09.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 01.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 46/2019, datë 25.09.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Ditën e martë, më datë 27.04.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 53/2019, datë 25.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :

Public hearing

On Tuesday, 27.04.2021, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no.53/2019 dated 25.10.2019 corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 13.04.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 55/2019, datë 29.10.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Public hearing

Today on 13.04.2021, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing on the case (JR) 55/2019, dated 29.10.2019, corresponding to the appeal of the Public Commissioner filed against decision Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.18/2021, datë 14.04.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Mariana Shegani (Dedi) kundër vendimit nr.350, datë 23.02.2021 të Per me teper

Postuar në :

Announcement

The Appeal Chamber has registered the case (JR) no.18/2021, dated 14.04.2021 corresponding to the appeal of the assessee Mariana Shegani (Dedi) against decision no.350, dated 23.02.2021 of the Independent Qualification Per me teper

Postuar në :