Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2019-07-16 All day

Ditën e martë, më datë 16.07.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.37/2018, datë 04.12.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Dritan Rreshka ka bërë kundër vendimit nr.55, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Për arsye objektive, seanca u ndërpre në orën 19.00 dhe u shty për në datën 17.07.2019, në orën 08.00.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Albana Shtylla

Relatore:  Ina Rama

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

Related upcoming events

 • 2019-10-14 00:00 - 2019-10-14 00:00

  Ditën e hënë, më datë 14.10.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.6/2019, datë 07.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artur Selmani, kundër vendimit nr. 82, datë 26.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

   

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relatore:   Natasha Mulaj

  Anëtarë:    Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-10-14 00:00 - 2019-10-14 00:00

  On Monday, 14.10.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.6/2019, dated 07.02.2019, corresponding to the appeal of the assessee Artur Selmani against decision no. 82, dated 26.11.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Albana Shtylla

  Rapporteur:               Natasha Mulaj

  Members:                   Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  The in camera session shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-10-21 00:00 - 2019-10-21 00:00

  Ditën e hënë, më datë 21.10.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.2/2019, datë 08.01.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ramadan Troci, kundër vendimit nr. 77, datë 15.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:  Ardian Hajdari

  Relatore:   Ina Rama

  Anëtarë:    Luan Daci, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-10-21 00:00 - 2019-10-21 00:00

  On Monday, 21.10.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.2/2019, dated 08.01.2019, corresponding to the appeal of the assessee Ramadan Troci against decision no. 77, dated 15.11.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Ardian Hajdari

  Rapporteur:               Ina Rama

  Members:                   Luan Daci, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The in camera session shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-10-30 00:00 - 2019-10-30 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 30.10.2019, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.32/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ervin Metalla, kundër vendimit nr. 45, datë 23.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:  Albana Shtylla

  Relatore:   Rezarta Schuetz

  Anëtarë:    Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-10-30 00:00 - 2019-10-30 00:00

  On Wednesday, 30.10.2019, at 09:30 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.32/2018, dated 12.11.2018, corresponding to the appeal of the assessee Ervin Metalla against decision no. 45, dated 23.07.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Albana Shtylla

  Rapporteur:               Rezarta Schuetz

  Members:                   Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.