Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2020-01-13 00:00 - 00:00

Ditën e hënë, më datë 13.01.2020, ora 10:00, në Kolegjin  e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca gjyqësore në dhomë këshillimi për shqyrtimin e çështjes me nr. (JR) regjistri 9/2019, datë 12.02.2019, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Izet Kadana kundër vendimit nr. 92, datë 20.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në seancën e sotme, trupi gjykues u njoh me kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit Luan Daci, të cilën subjekti i rivlerësimit Izet Kadana e ka paraqitur në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit.

Pasi u njoh me kërkesën, trupi gjykues i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Sokol Çomo, Luan Daci dhe Natasha Mulaj anëtarë, vendosi pezullimin e shqyrtimit gjyqësor të çështjes me nr. (JR) regjistri 9/2019, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Izet Kadana kundër vendimit nr. 92, datë 20.12.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, deri në shqyrtimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit për përjashtimin e gjyqtarit Luan Daci nga përbërja e këtij trupi gjykues.

Related upcoming events

 • 2020-07-06 00:00 - 2020-07-06 00:00

  Ditën e hënë, më datë 06.07.2020, ora 09:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.26/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Pashk Gjaci, kundër vendimit nr. 116, datë 21.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-06 00:00 - 2020-07-06 00:00

  On Monday, 06.07.2020, at 09:30 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.26/2019, dated 20.05.2019, corresponding to the appeal of the assessee Pashk Gjaci against decision no. 116, dated 21.03.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:  Ina Rama

  RapporteurAlbana Shtylla

  Members:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-07-08 00:00 - 2020-07-08 00:00

  On Wednesday 08.07.2020, at 09:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 18/2019, dated 09.04.2019 corresponding to the appeal of the assessee Ana Golloshi, against decision no. 106, dated 13.02.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson: Sokol Çomo

  Rapporteur:  Luan Daci

  Members:  Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana

 • 2020-07-08 00:00 - 2020-07-08 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 08.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.18/2019, datë 09.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ana Golloshi, kundër vendimit nr. 106, datë 13.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relator:  Luan Daci

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-09 00:00 - 2020-07-09 00:00

  Ditën e enjte, më datë 09.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.24/2019, datë 16.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Petrit Çeno, kundër vendimit nr. 111, datë 27.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama,

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-09 00:00 - 2020-07-09 00:00

  On Thursday, 09.07.2020, at 09:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.24/2019, dated 16.05.2019, corresponding to the appeal of the assessee Petrit Çeno against decision no. 111, dated 27.02.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:  Rezarta Schuetz

  RapporteurNatasha Mulaj

  Members:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-07-13 00:00 - 2020-07-13 00:00

  On Monday 13.07.2020, at 09:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 22/2019, dated 02.05.2019 corresponding to the appeal of the assessee Hysni Demiraj, against decision no. 108, dated 15.02.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson: Ardian Hajdari

  Rapporteur:  Ina Rama

  Members:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-07-13 00:00 - 2020-07-13 00:00

  Ditën e hënë, më datë 13.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.22/2019, datë 02.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Hysni Demiraj, kundër vendimit nr. 108, datë 15.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-15 00:00 - 2020-07-15 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 15.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.14/2019, datë 04.03.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Agron Vavla, kundër vendimit nr. 94, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-15 00:00 - 2020-07-15 00:00

  On Wednesday 15.07.2020, at 09:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.14/2019, dated 04.03.2019 corresponding to the appeal of the assessee Agron Vavla, against decision no. 94, dated 21.12.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson: Rezarta Schuetz

  Rapporteur:  Natasha Mulaj

  Members:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana

 • 2020-07-16 00:00 - 2020-07-16 00:00

  Ditën e enjte, më datë 16.07.2020, ora 15:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.19/2019, datë 12.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Genci Sinjari, kundër vendimit nr. 66, datë 28.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-16 00:00 - 2020-07-16 00:00

  On Thursday, 16.07.2020, at 15:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 19/2019, dated 12.04.2019, corresponding to the appeal of the assessee Genci Sinjari., against decision no. 66, dated 28.09.2018of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Presiding Judge: Ina Rama

  Rapporteur:  Sokol Çomo

  Members:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana

 • 2020-07-24 00:00 - 2020-07-24 00:00

  Ditën e premte, më datë 24.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.27/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Fatmir Lushi, kundër vendimit nr. 125, datë 26.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-24 00:00 - 2020-07-24 00:00

  On Friday, 24.07.2020, at 09:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 27/2019, dated 20.05.2019, corresponding to the appeal of the assessee Fatmir Lushi, against decision no. 125, dated 26.03.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Presiding Judge: Natasha Mulaj

  Rapporteur:  Ardian Hajdari

  Members:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana

 • 2020-07-28 00:00 - 2020-07-28 00:00

  On Tuesday 28.07.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no. 36/2019, dated 31.07.2019 corresponding to the appeal of the assessee Roland Jaupaj, against decision no. 150, dated 28.05.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Presiding Judge: Ina Rama

  Rapporteur:  Albana Shtylla

  Members:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana

 • 2020-07-28 00:00 - 2020-07-28 00:00

  Ditën e martë, më datë 28.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.36/2019, datë 31.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Roland Jaupaj, kundër vendimit nr. 150, datë 28.05.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.