Dhomë Këshillimi

Dhomë Këshillimi

2020-06-26 00:00 - 00:00

Ditën e premte, më datë 26.06.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.17/2019, datë 04.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Alfred Gjoni, kundër vendimit nr. 100, datë 14.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues:  Ardian Hajdari

Relatore:  Ina Rama

Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-07-13 00:00 - 2020-07-13 00:00

  On Monday 13.07.2020, at 09:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 22/2019, dated 02.05.2019 corresponding to the appeal of the assessee Hysni Demiraj, against decision no. 108, dated 15.02.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson: Ardian Hajdari

  Rapporteur:  Ina Rama

  Members:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-07-13 00:00 - 2020-07-13 00:00

  Ditën e hënë, më datë 13.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.22/2019, datë 02.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Hysni Demiraj, kundër vendimit nr. 108, datë 15.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-15 00:00 - 2020-07-15 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 15.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.14/2019, datë 04.03.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Agron Vavla, kundër vendimit nr. 94, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-15 00:00 - 2020-07-15 00:00

  On Wednesday 15.07.2020, at 09:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.14/2019, dated 04.03.2019 corresponding to the appeal of the assessee Agron Vavla, against decision no. 94, dated 21.12.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson: Rezarta Schuetz

  Rapporteur:  Natasha Mulaj

  Members:  Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana

 • 2020-07-16 00:00 - 2020-07-16 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në dhomë këshillimi i çështjes (JR) nr.19/2019, datë 12.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Genci Sinjari kundër vendimit nr.66, datë 28.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i caktuar për t’u zhvilluar më datë 16.07.2020, ora 15:00, për arsye objektive do të zhvillohet në të njëjtën datë, 16.07.2020, në orën 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-16 00:00 - 2020-07-16 00:00

  The Appeal Chamber announces that the review in camera of the case (JR) no.19 / 2019, dated 12.04.2019 corresponding to the appeal of the assessee Genci Sinjari against decision no.66, dated 28.09.2018 of the Independent Qualification Commission, scheduled to be held on 16.07.2020, at 15:00 h, for objective reasons shall be held on the same date, 16.07.2020, but at 10:00 h.

  The adjudication panel of this case consists of judges:

  Presiding Judge: Ina Rama

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at Bulevardi: “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-07-24 00:00 - 2020-07-24 00:00

  On Friday, 24.07.2020, at 09:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 27/2019, dated 20.05.2019, corresponding to the appeal of the assessee Fatmir Lushi, against decision no. 125, dated 26.03.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Presiding Judge: Natasha Mulaj

  Rapporteur:  Ardian Hajdari

  Members:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana

 • 2020-07-24 00:00 - 2020-07-24 00:00

  Ditën e premte, më datë 24.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.27/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Fatmir Lushi, kundër vendimit nr. 125, datë 26.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator:  Ardian Hajdari

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-07-28 00:00 - 2020-07-28 00:00

  On Tuesday 28.07.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no. 36/2019, dated 31.07.2019 corresponding to the appeal of the assessee Roland Jaupaj, against decision no. 150, dated 28.05.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Presiding Judge: Ina Rama

  Rapporteur:  Albana Shtylla

  Members:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana

 • 2020-07-28 00:00 - 2020-07-28 00:00

  Ditën e martë, më datë 28.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.36/2019, datë 31.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Roland Jaupaj, kundër vendimit nr. 150, datë 28.05.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore:  Albana Shtylla

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.