Dhomë Këshillimi

Dhomë Këshillimi

2020-10-15 00:00 - 00:00

Ditën e enjte, më datë 15.10.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.28/2019, datë 24.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Çlirim Shahini, kundër vendimit nr. 124, datë 26.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-09-30 00:00 - 2020-09-30 00:00

  The Appeal Chamber announces that the review in camera on the case (JR) no.35/2019, dated 31.07.2019 corresponding to the appeal of the assessee Ferdinand Elezi, against decision no. 138, dated 09.04.2019 of the Independent Qualification Commission, scheduled to be held on 21.09.2020, at 09:30, for objective reasons, shall be held on Wednesday 30.09.2020, at 10:00 h.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Presiding judge: Albana Shtylla

  Rapporteur:  Ina Rama

  Members:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-09-30 00:00 - 2020-09-30 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.35/2019, datë 31.07.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ferdinand Elezi, kundër vendimit nr. 138, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, e caktuar për t’u zhvilluar  më datë 21.09.2020, ora 09:30, për arsye objektive, do të zhvillohet ditën e mërkurë, datë 30.09.2020, ora 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-10-01 00:00 - 2020-10-01 00:00

  Ditën e enjte, më datë 01.10.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.11/2019, datë 21.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Luan Dervishi, kundër vendimit nr. 83, datë 26.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relator:  Sokol Çomo

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-10-01 00:00 - 2020-10-01 00:00

  On Thursday 01.10.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 11/2019, dated 21.02.2019, corresponding to the appeal of the assessee Luan Dervishi, against decision no. 83, dated 26.11.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case consists of judges:

  Presiding judge:  Ardian Hajdari

  Rapporteur:        Sokol Çomo

  Members:           Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The review in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-10-12 00:00 - 2020-10-12 00:00

  Ditën e hënë, më datë 12.10.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.42/2019, datë 17.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Fuat Vjerdha, kundër vendimit nr. 155, datë 10.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Ina Rama

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-10-12 00:00 - 2020-10-12 00:00

  On Monday 12.10.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 42/2019, dated 17.09.2019, corresponding to the appeal of the assessee Fuat Vjerdha, against decision no. 155, dated 10.06.2019of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case consists of judges:

  Presiding judge:  Ardian Hajdari

  Rapporteur:        Ina Rama

  Members:           Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The review in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-10-15 00:00 - 2020-10-15 00:00

  On Thursday 15.10.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 28/2019, dated 24.05.2019, corresponding to the appeal of the assessee Çlirim Shahini, against decision no. 124, dated 26.03.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case consists of judges:

  Presiding judge:  Sokol Çomo

  Rapporteur:        Rezarta Schuetz

  Members:           Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The review in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-10-16 00:00 - 2020-10-16 00:00

  Ditën e premte, më datë 16.10.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.40/2019, datë 04.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arjana Fullani, kundër vendimit nr. 186, datë 23.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-10-16 00:00 - 2020-10-16 00:00

  On Friday 16.10.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no. 40/2019, dated 04.09.2019, corresponding to the appeal of the assessee Arjana Fullani, against decision no. 186, dated 23.07.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case consists of judges:

  Presiding judge:  Albana Shtylla

  Rapporteur:        Natasha Mulaj

  Members:           Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The review in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.