Dhomë Këshillimi

Dhomë Këshillimi

2020-10-23 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.42/2019, datë 17.09.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Fuat Vjerdha, kundër vendimit nr. 155, datë 10.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, e caktuar për t’u zhvilluar më datë 12.10.2020, ora 10:00, për mosformim të trupit gjykues, do të zhvillohet ditën e premte, datë 23.10.2020, ora 10:00.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore:  Ina Rama

Anëtarë:  Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-10-23 00:00 - 2020-10-23 00:00

  The Appeal Chamber announces that the hearing in camera on the case (JR) no. 42/2019, dated 17.09.2019, corresponding to the appeal of the assessee Fuat Vjerdha against decision no. 155, dated 10.06.2019 of the Independent Qualification Commission, scheduled to be held on 12.10.2020, at 10:00 h, due to lack of composition of the adjudication panel, shall be held on Friday, 23.10.2020, at 10:00 h.

  The adjudication panel for this case consists of judges:

  Presiding judge: Ardian Hajdari

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The in camera hearing shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2020-11-09 00:00 - 2020-11-09 00:00

  Ditën e hënë, më datë 09.11.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.32/2019, datë 09.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Edison Ademi, kundër vendimit nr. 137, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-11-09 00:00 - 2020-11-09 00:00

  On Monday 09.11.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.32/2019, dated 09.07.2019 corresponding to the appeal filed by the assessee Edison Ademi, against decision no. 137, dated 09.04.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case is composed of judges:

  Presiding judge: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Ardian Hajdari

  Members: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The in camera hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.