Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2020-11-09 00:00 - 00:00

Ditën e hënë, më datë 09.11.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.32/2019, datë 09.07.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Edison Ademi, kundër vendimit nr. 137, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2020-12-03 00:00 - 2020-12-03 00:00

  Ditën e enjte, më datë 03.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.7/2020, datë 05.02.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Astrit Haxhialushi, kundër vendimit nr. 225, datë 07.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-03 00:00 - 2020-12-03 00:00

  On Thursday, 03.12.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.7/2020, dated 05.02.2020 corresponding to the appeal of the assessee Astrit Haxhialushi, against decision no. 225, dated 07.01.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case, consists of judges:

  Presiding judge: Albana Shtylla

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The hearing in camera shall be held at the premises Of the Appeal Chamber, at:: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-03 00:00 - 2020-12-03 00:00

  Ditën e enjte, më datë 03.12.2020, ora 13:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.37/2019, datë 05.08.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Aleksandër Muskaj, kundër vendimit nr. 179, datë 10.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz,

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-03 00:00 - 2020-12-03 00:00

  On Thursday 03.12.2020, at 13:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.37/2019, dated 05.08.2019 corresponding to the appeal of the assessee Aleksandër Muskaj, against decision no. 179, dated 10.07.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case, consists of judges:

  Presiding judge: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz,

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-07 00:00 - 2020-12-07 00:00

  On Monday 07.12.2020, at 11:30, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.39/2019, dated 04.09.2019 corresponding to the appeal of the assessee Evelina Qirjako, against decision no. 178, dated 08.07.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case, consists of judges:

  Presiding judge: Sokol Çomo

  Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

  The hearing in camera shall be held at the premises Of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-07 00:00 - 2020-12-07 00:00

  Ditën e hënë, më datë 07.12.2020, ora 11:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.39/2019, datë 04.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Evelina Qirjako, kundër vendimit nr. 178, datë 08.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Ina Rama

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-07 00:00 - 2020-12-07 00:00

  Ditën e hënë, më datë 07.12.2020, ora 13:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.19/2020, datë 09.06.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Eneida Civici, kundër vendimit nr. 251, datë 09.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz,

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-07 00:00 - 2020-12-07 00:00

  On Monday 07.12.2020, at 13:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.19/2020, dated 09.06.2020 corresponding to the appeal of the assessee Eneda Civici, against decision no. 251, dated 09.03.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case consists of judges:

  Presiding judge: Albana Shtylla

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz,

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-10 00:00 - 2020-12-10 00:00

  Ditën e enjte, më datë 10.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.9/2020, datë 13.02.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Agim Bendo, kundër vendimit nr. 216, datë 04.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-10 00:00 - 2020-12-10 00:00

  On Thursday, 10.12.2020, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.9/2020, dated 13.02.2020 corresponding to the appeal of the assessee Agim Bendo against decision no. 216, dated 04.12.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case, consists of judges:

  Presiding judge: Ardian Hajdari

  Rapporteur: Natasha Mulaj

  Members: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-15 00:00 - 2020-12-15 00:00

  On Tuesday 15.12.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.25/2019, dated 20.05.2019 corresponding to the appeal filed by the assessee Arqilea Koça, against decision no. 113, dated 08.03.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case, consists of judges:

  Presiding judge: Ardian Hajdari

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz,

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-15 00:00 - 2020-12-15 00:00

  Ditën e martë, më datë 15.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.25/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arqilea Koça, kundër vendimit nr. 113, datë 08.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz,

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-16 00:00 - 2020-12-16 00:00

  On Wednesday 16.12.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.43/2019, dated 18.09.2019 corresponding to the appeal of the assessee Shkëlzen Cena, against decision no. 160, dated 14.06.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case, consists of judges:

  Presiding judge: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Ardian Hajdari

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-16 00:00 - 2020-12-16 00:00

  Ditën e mërkurë, më datë 16.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.43/2019, datë 18.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Shkëlzen Cena, kundër vendimit nr. 160, datë 14.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-17 00:00 - 2020-12-17 00:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në dhomë këshillimi i çështjes (JR) nr.7/2020, datë 05.02.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Astrit Haxhialushi kundër vendimit nr.225, datë 07.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i caktuar për t’u zhvilluar ditën e enjte, më datë 03.12.2020, ora 10:00, për mosformim të trupit gjykues për arsye objektive, do të shtyhet për t’u zhvilluar ditën e enjte, më datë 17.12.2020, ora 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë:  Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në “Pallatin e Koncerteve”, në adresën “Bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

 • 2020-12-21 00:00 - 2020-12-21 00:00

  On Monday 21.12.2020, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in camera the case (JR) no.23/2020, dated 26.06.2020 corresponding to the appeal lodged by the assessee Elona Kana, against decision no. 233, dated 03.02.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel for this case, consists of judges:

  Presiding judge: Ina Rama

  Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  The hearing in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2020-12-21 00:00 - 2020-12-21 00:00

  Ditën e hënë, më datë 21.12.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.23/2020, datë 26.06.2020 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Elona Kana, kundër vendimit nr. 233, datë 03.02.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.