Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2021-01-26 00:00 - 00:00

Ditën e martë, më datë 26.01.2021, ora 11:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.45/2019 datë 23.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Enkeledi Hajro, kundër vendimit nr. 154, datë 10.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Ina Rama

Relatore: Natasha Mulaj

Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2021-01-19 00:00 - 2021-01-19 00:00

  Ditën e martë, më datë 19.01.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.41/2019 datë 06.09.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Eugen Beçi, kundër vendimit nr. 171, datë 26.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-01-19 00:00 - 2021-01-19 00:00

  On Tuesday, on 19.01.2021, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in chambers case (JR) no. 41/2019 dated 06.09.2019, corresponding the appeal of the assessee Eugen Beçi, against decision no.171, dated 26.06.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:        Natasha Mulaj

  Rapporteur:    Albana Shtylla

  Members:        Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.

 • 2021-01-26 00:00 - 2021-01-26 00:00

  On Tuesday, 26.01.2021, at 11:30 h, the Appeal Chamber shall review in chambers the case (JR) no. 45/2019, dated 23.09.2019, corresponding to the appeal of the assessee Enkeledi Hajro against decision no. 154, dated 10.06.2019 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel for the adjudication of this case consists of judges:

  Presiding:       Ina Rama

  Rapporteur:   Natasha Mulaj

  Members:       Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  The hearing in chambers shall be held in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.