Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2021-02-16 00:00 - 00:00

Ditën e martë, më datë 16.02.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.58/2020 datë 16.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rabiana Halili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 313, datë 10.11.2020.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Ina Rama

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2021-03-09 18:27 - 2021-03-09 18:27

  Ditën e martë, më datë 09.03.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.38/2019 datë 04.09.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Idriz Mulkurti kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 159, datë 14.06.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2021-03-09 00:00 - 2021-03-09 00:00

  On Tuesday, 09.03.2021, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in chambers case (JR) no.38/2019 dated 04.09.2019, corresponding to the appeal of the assessee Idriz Mulkurti against decision no. 159, dated 14.06.2019 of the Independent Commission of Qualification.

  The adjudication panel for the trial of this case consists of judges:

  Presiding:        Ina Rama

  Rapporteur:     Rezarta Schuetz

  Members:        Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

   

  The hearing in chambers will take place at the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3. Tirana.