Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2021-03-02 00:00 - 00:00

Ditën e martë, më datë 02.03.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.3/2021 datë 14.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bilbil Mete kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 322, datë 10.12.2020.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relatore: Natasha Mulaj

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.