Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2021-03-09 18:27 - 18:27

Ditën e martë, më datë 09.03.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.38/2019 datë 04.09.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Idriz Mulkurti kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 159, datë 14.06.2019.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Ina Rama

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.