Dhomë Këshillimi

Dhomë Këshillimi

2022-01-12 14:57 - 14:57

Sot, më datë 12.01.2022, ora 10:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 5/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 206, datë 07.11.2019.

 

Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 28.01.2022, në orën 10:00.

 

Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2022-01-24 10:00 - 2022-01-24 14:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 17.12.2021, ora 09:00, seancën në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 62/2019, datë 12.12.2019, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dhurata Haveri kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 197, datë 27.09.2019.

   

  Për shkak të mosformimit të trupit gjykues për arsye objektive u vendos shtyrja e seancës për në datën 24.01.2022, në orën 10:00.

   

  Seanca në dhome këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-01-24 10:00 - 2022-01-24 13:00

  Today, on 17.12.2021, at 09:00 h, the Appeal Chamber opened the hearing in chambers of case (JR) no. 62/2019, dated 12.12.2019, related to the appeal of the assessee Dhurata Haveri against decision no. 197, dated 27.09.2019 of the Independent Qualification Commission.

   

  Due to the lack of the composition of the trial panel for objective reasons, it was decided to adjourn the hearing until 24.01.2022, at 10:00h.

   

  The hearing in chambers will take place in the premises of Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-01-28 10:00 - 2022-01-28 16:23

  Sot, më datë 12.01.2022, ora 10:00, Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 5/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Brunilda Malo (Orhani) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 206, datë 07.11.2019.

   

  Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 28.01.2022, në orën 10:00.

   

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-01-28 10:00 - 2022-01-28 16:25

  Today, on 12.01.2022, at 10:00, the Appeal Chamber held the hearing in chambers of case (JR) no. 5/2020, dated 20.01.2020, corresponding to the appeal of the assessee Brunilda Malo (Orhani) against decision no. 206, dated 07.11.2019 of the Independent Qualification Commission.

  Given that the trial panel was not composed due to objective reasons, it was decided to adjourn the hearing until 28.01.2022, at 10:00.

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at: Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.