Njoftime

Njoftime

2019-09-03 00:00 - 00:00

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.35/2019, datë 31.07.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ferdinand Elezi kundër vendimit nr.138, datë 09.04.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 03.09.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Albana Shtylla

Relatore:  Ina Rama

Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

 

****************************************************

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.36/2019, datë 31.07.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Roland Jaupaj kundër vendimit nr.150, datë 28.05.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 03.09.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Ina Rama

 

Relatore:  Albana Shtylla

 

Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo

***************************************************

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.37/2019, datë 05.08.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Aleksandër Muskaj kundër vendimit nr.179, datë 10.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 03.09.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Natasha Mulaj

Relator:  Sokol Çomo

Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz