Njoftim

Njoftim

2020-02-07 00:00 - 00:00

Ditën e martë, më datë 24.03.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike çështja (JD) nr.1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

Natasha Mulaj,            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Albana Shtylla            Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Ardian Hajdari            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Ina Rama                     Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Luan Daci                    Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Rezarta Schuetz          Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Sokol Çomo                Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

 

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.