Njoftim

Njoftim

2020-06-08 00:00 - 00:00

Ditën e premte, më datë 26.06.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.17/2019, datë 04.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Alfred Gjoni, kundër vendimit nr. 100, datë 14.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore:  Ina Rama

Anëtarë:  Albana Shtylla, Luan Daci, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 

*****

 

Njoftime

Ditën e premte, më datë 19.06.2020, ora 10:30, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.10/2019, datë 19.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.86, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Alma Kolgjoka.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Luan Daci

Relatore:  Albana Shtylla

Anëtarë:  Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.