Njoftime

Njoftime

2020-06-08 00:00 - 00:00

Ditën e mërkurë, më datë 22.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.23/2019, datë 08.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 112, datë 04.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Peka.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relatore:  Rezarta Schuetz

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo 

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 

******

 

Njoftim

Ditën e mërkurë, më datë 01.07.2020, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.16/2019, datë 01.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arben Zefi, kundër vendimit nr. 97, datë 10.01.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Luan Daci

Relatore:  Albana Shtylla

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.