Njoftim

Njoftim

2020-06-17 00:00 - 00:00

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se gjykimi në seancë gjyqësore publike i çështjes (JR) nr.51/2019, datë 17.10.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.169, datë 26.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Regleta Panajoti, i caktuar për ditën e mërkurë, datë 24.06.2020, ora 10:00, për arsye objektive do të shtyhet, për t’u zhvilluar ditën e enjte, në datën 25.06.2020, ora 10:00.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator:  Sokol Çomo

Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Luan Daci

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në “Pallatin e Koncerteve”, në adresën “Bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.