Njoftim

Njoftim

2020-06-18 00:00 - 00:00

Ditën e premte, më datë 17.07.2020, ora 10.00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.21/2019, datë 24.04.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 103, datë 05.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Donika Prela.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relator:  Ardian Hajdari

Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

Seanca publike do të zhvillohet në adresën “Pallati i Koncerteve”, Tiranë.