Njoftim

Njoftim

2020-06-19 00:00 - 00:00

Ditën e hënë, më datë 20.07.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike, çështja e Juridiksionit Disiplinor nr. 1/2019, datë 19.12.2019 me kërkues Tom Dedaj, kundër vendimit nr. 22, datë 28.01.2019 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

Natasha Mulaj,            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Albana Shtylla             Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Ardian Hajdari            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Ina Rama                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Luan Daci                     Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Rezarta Schuetz           Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Sokol Çomo                 Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Seanca plenare publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.