Njoftim

Njoftim

2020-07-09 00:00 - 00:00

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.26/2020, datë 01.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Edmond Hyka kundër vendimit vendimit nr. 223, datë 20.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 09.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relator:    Sokol Çomo

Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Natasha Mulaj