Njoftim

Njoftim

2020-07-20 00:00 - 00:00

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.28/2020, datë 10.07.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit vendimit nr. 231, datë 29.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anton Martini.

Sot, në datën 20.07.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore:  Albana Shtylla

Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo