Njoftim

Njoftim

2021-02-08 00:00 - 00:00

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.7/2021, datë 28.01.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 287, datë 04.08.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anita Mici.

Sot, në datën 08.02.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues:  Sokol Çomo

Relatore: Natasha Mulaj 

Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz