Njoftime

Njoftime

2021-07-06 00:00 - 00:00

Ditën e enjte, më datë 22.07.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.58/2019 datë 12.11.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ilir Mustafaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 180, datë 18.07.2019.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relatore: Natasha Mulaj

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

***

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 35/2021, datë 29.06.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Tasim Puci kundër vendimit nr. 366, datë 05.04.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 06.07.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Albana Shtylla

Relator:  Ardian Hajdari

Anëtarë:  Sokol Çomo, Ina Rama, Rezarta Schuetz

***

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 36/2021, datë 29.06.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dhurata Bilo kundër vendimit nr. 370, datë 22.04.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 06.07.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Natasha Mulaj

Relatore:  Rezarta Schuetz

Anëtarë:  Sokol Çomo, Ardian Hajdari, Ina Rama

***

Ditën e martë, më datë 27.07.2021, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.8/2020 datë 07.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arben Vrioni kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 214, datë 22.11.2019.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.