Njoftim

Njoftim

2021-10-11 13:25 - 13:25

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 55/2021, datë 04.10.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 392, datë 28.05.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Natasha Prifti (Shallapi).

Sot, në datën 11.10.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Rezarta Schuetz

Relator:  Ardian Hajdari

Anëtarë:  Natasha Mulaj, Ina Rama, Albana Shtylla