Njoftim

Njoftim

2021-11-09 10:59 - 10:59

Ditën e martë, më datë 14.12.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike çështja (JD) nr.3/2021, datë 30.04.2021, me kërkues Bujar Memia kundër vendimit nr.81, datë 31.03.2021 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

Albana Shtylla            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Ardian Hajdari            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Ina Rama                     Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Natasha Mulaj             Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Rezarta Schuetz          Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Sokol Çomo                Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.