Njoftim

Njoftim

2021-11-09 11:24 - 11:24

Ditën e mërkurë, më datë 15.12.2021, ora 10:00, do të gjykohet në seancë plenare publike çështja (JD) nr.4/2021, datë 21.05.2021, me kërkues Enkeleida Hoxha kundër vendimit nr.92, datë 17.03.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

Albana Shtylla            Kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Ardian Hajdari            Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Ina Rama                     Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Natasha Mulaj             Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Rezarta Schuetz          Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Sokol Çomo                Anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.