Njoftim

Njoftim

2019-03-07 All day

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.14/2019, datë 04.03.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Agron Vavla kundër vendimit nr.94, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Agron Vavla.

Sot, në datën 07.03.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relatore: Natasha Mulaj

Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Sokol Çomo