Njoftime

Njoftime

2020-06-09 00:00 - 00:00

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.13/2020, datë 01.06.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 221, datë 10.12.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Anita Jella.

Sot, në datën 09.06.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relatore:  Natasha Mulaj

Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

 

*****

 

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.14/2020, datë 01.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Anila Guri kundër vendimit nr. 184, datë 19.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 09.06.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator:  Luan Daci

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

 

*****

 

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.15/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Marsela Balili kundër vendimit nr. 228, datë 17.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 09.06.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore:  Ina Rama

Anëtarë: Albana Shtylla, Adian Hajdari, Luan Daci

 

*****

 

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.16/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Astrit Shema kundër vendimit nr. 239, datë 21.02.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 09.06.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol Çomo

Relator:  Ardian Hajdari

Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

 

*****

 

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.17/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjana Liço kundër vendimit nr. 247, datë 05.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 09.06.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relatore:  Albana Shtylla

Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Natasha Mulaj

 

*****

 

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.18/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hajrie Muçmata kundër vendimit nr. 209, datë 11.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 09.06.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relatore:  Rezarta Schuetz

Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Sokol Çomo