Njoftime

Njoftime

2020-09-03 00:00 - 00:00

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.31/2020, datë 30.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit nr. 237, datë 12.02.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 03.09.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relator:   Sokol Çomo

Anëtarë:  Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz

 

***

 

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.32/2020, datë 31.08.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bernina Kondi kundër vendimit nr. 259, datë 15.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 03.09.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore:   Ina Rama

Anëtarë:  Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

 

***

 

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.33/2020, datë 01.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ndue Gjura kundër vendimit nr. 266, datë 18.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 03.09.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relatore:   Natasha Mulaj

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo