Njoftime

Njoftime

2020-10-08 00:00 - 00:00

Njoftim

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.42/2020, datë 30.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 269, datë 01.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Valdete Hoxha.

Sot, në datën 08.10.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Albana Shtylla

Relatore: Natasha Mulaj

Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

 

***

 

Njoftim

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.43/2020, datë 30.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 273, datë 10.07.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Alkelina Gazidedja.

Sot, në datën 08.10.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Ina Rama

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

 

***

 

Njoftim

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.44/2020, datë 02.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Blerim Tominaj kundër vendimit nr. 261, datë 16.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 08.10.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz