Dhomë Këshillimi

Dhomë Këshillimi

2019-02-07 All day

Ditën e enjte, më datë 07.02.2019, ora 10:00, gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.19/2018, datë 11.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Shkëlzen Selimi ka bërë kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.52, datë 30.07.2018, i korrigjuar me vendimin nr. 5, datë 17.09.2018.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore: Ina Rama

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-09-16 00:00 - 2019-09-16 00:00

  Ditën e hënë, më datë 16.09.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.31/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Bujar Hoti kundër vendimit nr. 64, datë 10.09.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:    Ardian Hajdari

  Relatore:      Albana Shtylla

  Anëtarë:       Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-09-16 00:00 - 2019-09-16 00:00

  The Appeal Chamber shall review on Monday, 16.09.2019, at 10:00 h, in camera, case (JR) no. 31/2018, dated 06.11.2018, corresponding to the appeal of the assessee Bujar Hoti against decision no. 64 dated 10.09.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Ardian Hajdari

  Rapporteur:               Albana Shtylla

  Members:                   Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The session in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.