Njoftime

Njoftime

2021-11-10 16:22 - 16:22

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 63/2021, datë 02.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ervin Karanxha kundër vendimit nr. 413, datë 07.07.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 10.11.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Ardian Hajdari     

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë: Natasha Mulaj, Ina Rama, Albana Shtylla

 

 

******************************************************************

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 64/2021, datë 02.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adelina Zarka kundër vendimit nr. 446, datë 16.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 10.11.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore: Albana Shtylla                  

Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Ina Rama