Njoftime

Njoftime

2021-11-15 16:13 - 16:14

Njoftim

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 65/2021, datë 08.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bujar Musta kundër vendimit nr. 447, datë 17.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 15.11.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama   

Relatore:   Rezarta Schuetz                 

Anëtarë: Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Albana Shtylla

 

****

Njoftim

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 66/2021, datë 09.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Desart Avdulaj kundër vendimit nr. 391, datë 26.05.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 15.11.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator:   Sokol Çomo              

Anëtarë:  Natasha Mulaj, Ina Rama, Rezarta Schuetz

 

 

***

 

Njoftim

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 67/2021, datë 09.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Albert Spiro kundër vendimit nr. 419, datë 12.07.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 15.11.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore:    Ina Rama

               

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo 

 

***

 

Njoftim

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 68/2021, datë 10.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dritan Marku kundër vendimit nr. 411, datë 05.07.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 15.11.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relator:      Sokol Çomo

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Rezarta Schuetz