Njoftime

Njoftime

2021-11-22 15:02 - 15:02

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 70/2021, datë 16.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Lindita Sinanaj kundër vendimit nr. 417, datë 08.07.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 22.11.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol Çomo  

Relatore: Ina Rama  

Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla

*********************

Njoftim

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 71/2021, datë 17.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sali Hasa kundër vendimit nr. 433, datë 03.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 22.11.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Albana Shtylla

Relatore:  Natasha Mulaj

Anëtarë:  Sokol Çomo, Ina Rama, Rezarta Schuetz