Dhomë Këshillimi

Dhomë Këshillimi

2019-06-20 All day

Ditën e enjte, më datë 20.06.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.25/2018, datë 25.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Bledar Abdullai kundër vendimit nr. 51, datë 30.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.  

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues:      Luan Daci

Relatore:       Albana Shtylla

Anëtarë:        Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-09-23 00:00 - 2019-09-23 00:00

  Ditën e hënë, më datë 23.09.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.1/2019, datë 08.01.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Alma Liçaj kundër vendimit nr. 78, datë 15.11.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues:    Luan Daci

  Relatore:     Natasha Mulaj

  Anëtarë:      Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-09-23 All day

  On Monday, 23.09.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no. 1/2019, dated 08.01.2019, corresponding to the appeal of the assessee Alma Liçaj against decision no. 78 dated 15.11.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Luan Daci

  Rapporteur:               Natasha Mulaj

  Members:                   Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The session in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2019-10-08 00:00 - 2019-10-08 00:00

  Ditën e martë, më datë 08.10.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.39/2018, datë 07.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Sotiraq Lubonja, kundër vendimit nr. 68, datë 08.10.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese:  Ina Rama

  Relator:     Luan Daci

  Anëtarë:    Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-10-08 00:00 - 2019-10-08 00:00

  On Tuesday, 08.10.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.39/2018, dated 07.12.2018, corresponding to the appeal of the assessee Sotiraq Lubonja against decision no. 68 dated 08.10.2018 of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel of this case is composed of judges:

  Chairperson:              Ina Rama

  Rapporteur:               Luan Daci

  Members:                   Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo

  The session in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.