Cështja Nr.1

Emërtimi: Procedim disiplinor ndaj Komisionerit Publik Heral Saraçi

Data e regjistrimit: 26.02.Nr.1 JD

Vënë në lëvizje nga: Nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit  

Seanca e parë: 5.03.2018

Statusi: Përfunduar më 12.03.2018 .(Vendimi)

Përbërja e trupës gjykuese:

  • Kryesues: Sokol Çomo   
  • Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari

Gjyqtar hetues: Natasha Mulaj

Emërtimi: Ankim me objekt “Anulimin e vendimit nr. 140, datë 11.05.2018 të Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme Arta Marku dhe anulimin e vendimit nr.141, datë 11.05.2018 të Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme Arta Marku etj:

 

Data e regjistrimit: 17.05.2018 nr.2 / 2018 JD

 

Vënë në lëvizje nga: palët ankuese znj.Rovena Gashi dhe z.Dritan Gina

 

Statusi: Përfunduar më datë 21.06.2018, vendimi nr. 2/2018 (JD)

 

Përbërja e Kolegjit të shqyrtimit paraprak:

Gjyqtar Luan Daci

Gjyqtar Rezarta Schuetz

Relator i çështjes: Ina Rama