Ditën e enjte, më datë 26.07.2018, ora 10.00, do të shqyrtohet në Dhomë Këshillimi çështja Nr. 5/2018 JR, datë 11.06.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Besim Trezhnjeva kundër vendimit nr. 14 datë 13.04.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit z. Besim Trezhnjeva.

 

Seanca në dhomë këshillimi, do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën “Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr 3. Tiranë”

 

Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët:

 

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator:    Luan Daci

Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo.