Ditën e hënë, më datë 17.06.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 60, datë 01.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Gentian Medja.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese:      Natasha Mulaj

Relator:           Luan Daci

Anëtarë:          Ardian Hajdari, Ina Rama, Sokol Çomo

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.