Ditën e martë, më datë 25.06.2019, ora 12:30, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.23/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 46, datë 24.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Xhezair Zaganjori.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese:      Albana Shtylla

Relatore:         Rezarta Schuetz

Anëtarë:          Luan Daci, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.