Ditën e  martë, datë 25.09.2018, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja nr. 7/2018 (JR) datë 09.07.2018 për ankimin që subjekit i rivlerësimit z. Fatmir Hoxha ka bërë kundër vendimit nr. 18, datë 10.05.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët:

Kryesues: Albana Shtylla

Relator: Ina Rama

Anëtarë: Luan Daci, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz ​