Ditën e mërkurë, më datë 04.12.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 63, datë 06.08.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Arben Dollapaj.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relator:  Luan Daci

Anëtarë:  Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.