Ditën e enjte, më datë 07.03.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.14/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 47, datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Astrit Faqolli.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese:       Natasha Mulaj

Relatore:          Rezarta Schuetz

Anëtarë:           Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.