Njoftim

Ditën e premte, më datë 16.10.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.40/2019, datë 04.09.2019 që ...
Lexo më tepër

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga gjyqtarët Natasha Mulaj kryesuese, Ardian Hajdari relator, Ina Rama, ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.38/2020, datë 18.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.37/2020, datë 16.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.36/2020, datë 11.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.35/2020, datë 11.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik ...
Lexo më tepër