Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 43/2021, datë 29.07.2021 që i përket ankimit të subjektit ...
Lexo më tepër

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 30.07.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 53/2019, datë ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 42/2021, datë 27.07.2021 që i përket ankimit të Komisionerit ...
Lexo më tepër

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Rezarta Schuetz  relatore, Ardian Hajdari, Natasha ...
Lexo më tepër

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 29.07.2021, ora 09:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 3/2020, datë ...
Lexo më tepër

Njoftim Vendimi

Njoftim vendimi Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ardian Hajdari kryesues, Ina Rama relatore, Albana ...
Lexo më tepër