Njoftim

Ditën e enjte, më datë 06.02.2020, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.13/2019, datë 27.02.2019 ...
Lexo më tepër

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 16.01.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.40/2018, datë 18.12.2018 ...
Lexo më tepër

Njoftim vendimi 

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Albana Shtylla relatore, Ina Rama, Natasha ...
Lexo më tepër

Njoftim

Ditën e hënë, më datë 13.01.2020, ora 10:00, në Kolegjin  e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca gjyqësore në dhomë ...
Lexo më tepër

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 08.01.2020, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 12/2019, datë ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, më datë 19.12.2019, është paraqitur nga Gjykata e Apelit Administrativ çështja me palë: paditës: Tom ...
Lexo më tepër
Loading...