Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur që ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë në shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ai ka juridiksion të shqyrtojë shkeljet disiplinore të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë.

< 2022 >
October
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Shtator
Shtator
Shtator
Shtator
Shtator
1
2
3
4
5
 • Seancë publike
  10:00 -13:00
  2022.10.05

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 27.09.2022, ora 10:00, seancën plenare publike të çështjes (JD) 2/2021, datë 26.03.2021, me ankues Markelian Kuqo, kundër vendimit nr.633, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për caktimin e masës disiplinore ndaj gjyqtarit Markelian Kuqo” dhe me subjekte të interesuar, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

   

  Kryesuesja e seancës bëri me dije se palëve u ishte vënë në dispozicion vendimi i Gjykatës së Lartë i çështjes penale lidhur me rekursin e shtetasit G.Gj., vendimmarrje, në pritje të së cilës, Kolegji pezulloi gjykimin e çështjes së juridiksionit disiplinor nr. 2/2021, datë 26.03.2021, me vendim të ndërmjetëm të datës 11.03.2022.

   

  Ankuesi Markelian Kuqo kundërshtoi vendimin e Kolegjit për pezullimin e procesit të procedimit disiplinor, si një vendim të marrë në cënim të hapur të ligjit, që shkon përtej shkaqeve të ankimit dhe nuk i shërben zgjidhjes së drejtë të çështjes. Ankuesi Markelian Kuqo i kërkoi Kolegjit t’i vërë në dispozicion procesverbalet e seancës, gjatë së cilës është marrë ky vendim.

   

  Subjektet e interesuara në këtë gjykim, përfaqësuesit e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, teksa paraqitën qëndrimin e tyre lidhur me vendimin e Gjykatës së Lartë, i kërkuan Kolegjit revokimin e vendimit të ndërmjetëm të datës 11.03.2022 për pezullim të gjykimit dhe vijimin e procesit, me arsyetimin se ka rënë shkaku i marrjes së tij. Subjektet e interesuara kërkuan depozitimin si provë të këtij vendimi dhe kalimin në paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare të çështjes.

   

  Pasi u tërhoq për konsultim, Kolegji vendosi të rrëzojë kërkesën e ankuesit Markelian Kuqo për vënien në dispozicion të procesverbaleve të seancës, gjatë së cilës është marrë vendimi i pezullimit, me arsyetimin se ky vendim i ndërmjetëm, i marrë në dhomë këshillimi, është i paankimueshëm, i padiskutueshëm dhe si i tillë, nuk i nënshtrohet debatit gjyqësor.

   

  Kolegji vendosi të revokojë vendimin e ndërmjetëm për pezullim të gjykimit, pasi ka rënë shkaku i marrjes së tij, si dhe të administrojë si provë vendimin e Gjykatës së Lartë.

   

  Pasi palët u pyetën nga kryesuesja nëse kishin kërkesa të tjera shtesë, ankuesi Markelian Kuqo theksoi qëndrimin e tij se marrja si provë e vendimit të Gjykatës së Lartë devijon shkaqet e ankimit, çon drejt një zgjidhjeje materiale dhe jo ligjore të çështjes. Ankuesi kërkoi që përmbajtja e vendimit të Gjykatës së Lartë të shqyrtohet në kuadër të procedimit disiplinor dhe subjektet e interesuara, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë të relatojnë qëndrimin për shkeljet disiplinore nën dritën e këtij vendimi.

   

  Përfaqësuesit e KLGj-së dhe ILD-së deklaruan se qëndrimet e tyre rreth vendimit të Gjykatës së Lartë do t’i paraqesnin gjatë konkluzioneve përfundimtare.

   

  Duke qenë se ankuesi Markelian Kuqo kërkoi kohë për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare, Kolegji vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 5 tetor 2022, ora 10:00.

   

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

6
7
8
9
10
11
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -12:00
  2022.10.11

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se seanca për shqyrtimin në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 32/2020, datë 31.08.2020, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Bernina Kondi, e caktuar për t’u zhvilluar ditën e mërkurë, datë 05.10.2022, ora 10:00, për arsye objektive të vëzhguesit ndërkombëtar, do të zhvillohet ditën e martë, më datë 11.10.2022, ora 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -17:00
  2022.10.24

  Ditën e hënë, më datë 24.10.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 39/2020, datë 21.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fatmira Hajdaraj (Hajdari) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 265, datë 18.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

25
 • Dhomë Këshillimi
  10:00 -13:00
  2022.10.25

  Ditën e martë, më datë 25.10.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 18/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hajrie Muçmata kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 209, datë 11.11.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

26
27
28
29
30
31
 • Dhomë këshillimi
  10:00 -12:00
  2022.10.31

  Ditën e hënë, më datë 31.10.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 4/2022, datë 24.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Eda Kaja kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 476, datë 16.11.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor

Info për kalendarin


 

 Ditë njoftimi

 

 Ditë seance

 

 Ditë vendimi

 

 Dhomë këshillimi

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, sot, më datë 30.06.2020, ora 11:00, u zhvillua seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, për periudhën 26.07.2020 – 26.07.2023

Pas votimit të fshehtë që u zhvillua në prani të vëzhguesve ndërkombëtarë të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, rezultoi e zgjedhur me 7 (shtatë) vota pro, kandidatja Albana Shtylla.

Ky rezultat u miratua me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 12, datë 30.06.2020.

Zonja Albana Shtylla do të fillojë ushtrimin e detyrës së kryetares së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, më datë 26.07.2020, kur mbaron mandatin kryetarja në detyrë, znj. Natasha Mulaj.

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë Gjyqësor
ildkpi
ILDKP