Camera hearing

Camera hearing

2024-03-18 All day

On Monday, 18.03.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 64/2021, dated 02.11.2021, pertaining to the appeal of the assessee Adelina Zarka against decision no. 446, dated 16.09.2021 of the Independent Qualification Commission.

The trial panel of this case consists of judges:

Presiding: Sokol Çomo

Rapporteur: Albana Shtylla

Members: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

Related upcoming events

 • 2024-04-22 All day

  On Monday, 22.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 22/2021, dated 30.04.2021, pertaining to the appeal of the assessee Pelivan Malaj against decision no. 330, dated 11.01.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-04-22 All day

  Ditën e hënë, më datë 22.04.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 22/2021, datë 30.04.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Pelivan Malaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 330, datë 11.01.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-04-24 All day

  On Wednesday, 24.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 35/2023, dated 24.07.2023, pertaining to the appeal of the assessee Lazër Sallaku against decision no. 667, dated 26.05.2023 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Mimoza Tasi

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-04-24 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 24.04.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 35/2023, datë 24.07.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Lazër Sallaku kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 667, datë 26.05.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë

 • 2024-04-25 All day

  Today, on 15.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber opened the hearing in chambers of case (JR) 79/2021, dated 15.12.2021, pertaining to the appeal of the assessee Ardian Braho against decision no. 469, dated 01.11.2021 of the Independent Qualification Commission.

  To the purpose of providing the necessary time period to the Legal Service Unit to submit additional clarifications on certain legal and economic issues, the hearing in chambers was postponed to 25.04.2024, at 10:00.

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-04-25 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 15.04.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) 79/2021, datë 15.12.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ardian Braho kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 469, datë 01.11.2021.

  Për t’i dhënë kohë Njësisë së Shërbimit Ligjor të përcjellë sqarime shtesë për çështje të caktuara ligjore dhe ekonomike, seanca gjyqësore në dhomë këshillimi u shty për në datën 25.04.2024, ora 10:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-04-30 All day

  Ditën e martë, më datë 30.04.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 70/2021, datë 16.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Lindita Sinanaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 417, datë 08.07.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-04-30 All day

  On Tuesday, 30.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 70/2021, dated 16.11.2021, pertaining to the appeal of the assessee Lindita Sinanaj against decision no. 417, dated 07.08.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Sokol Çomo

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-05-09 All day

  Ditën e martë, më datë 09.05.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 36/2021, datë 29.06.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dhurata Bilo kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 370, datë 18.05.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-05-09 All day

  On Tuesday, 09.05.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 36/2021, dated 29.06.2021, pertaining to the appeal of the assessee Dhurata Bilo against decision no. 370, dated 18.05.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-05-15 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 15.05.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 28/2021, datë 25.05.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rita Gjati kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 358, datë 19.03.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-05-15 All day

  On Wednesday, 15.05.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 28/2021, dated 25.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Rita Gjati against decision no. 358, dated 19.03.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Ina Rama

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.