Dhome keshillimi

Dhome keshillimi

2022-06-28 09:00 - 13:00

Ditën e martë, më datë 28.06.2022, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 16/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Astrit Shema kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 239, datë 21.02.2020.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore: Ina Rama

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2022-07-06 10:00 - 2022-07-08 15:00

  On Wednesday, 06.07.2022, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in chambers the case (JR) no. 37/2020, dated 16.09.2020, pertaining to the appeal of the assessee Spartak Çoçoli against decision no. 274, dated 16.07.2020, of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:        Rezarta Schuetz

  Rapporteur:     Albana Shtylla

  Members:        Ina Rama, Natasha Mulaj, Mimoza Tasi

  The hearing in chambers shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-07-06 10:00 - 2022-07-06 16:00

  Ditën e mërkurë, më datë 06.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 37/2020, datë 16.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Spartak Çoçoli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 274, datë 16.07.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Mimoza Tasi

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-07-13 10:00 - 2022-07-13 14:00

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr. 29/2020, datë 16.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ardit Mustafaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 245, datë 05.03.2020, e planifikuar për t’u zhvilluar më datë 05.07.2022, ora 10:00, për arsye objektive të vëzhguesit ndërkombëtar, do të zhvillohet ditën e mërkurë, më datë 13.07.2022, ora 10:00.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë:  Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-07-13 10:00 - 2022-07-13 14:00

  The Appeal Chamber announces that the hearing in chambers of case (JR) no. 29/2020, dated 16.07.2020, pertaining to the appeal of the assessee Ardit Mustafaj against decision no. 245, dated 05.03.2020 of the Independent Qualification Commission, scheduled to be held on 05.07.2022, at 10:00, due to objective reasons of the International Observer, shall take place on Wednesday, 13.07.2022, at 10:00.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:        Albana Shtylla

  Rapporteur:     Ina Rama

  Members:        Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  The hearing in chambers shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-07-20 10:00 - 2022-07-20 14:00

  Ditën e mërkurë, më datë 20.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Entela Shedula kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 254, datë 04.06.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-07-25 10:00 - 2022-07-25 15:00

  On Monday, 25.07.2022, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in chambers case (JR) no. 27/2020, dated 09.07.2020, pertaining to the appeal of the assessee Gjovalin Përnoca against decision no. 196, dated 13.09.2019, of the Independent Qualification Commission.

   

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:        Albana Shtylla

  Rapporteur:     Natasha Mulaj

  Members:        Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

   

  The hearing in chambers shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-07-25 10:00 - 2022-07-25 16:00

  Ditën e hënë, më datë 25.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 27/2020, datë 09.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gjovalin Përnoca kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 196, datë 13.09.2019.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.