Dhomë Këshillimi

Dhomë Këshillimi

2022-10-27 All day

Ditën e enjte, më datë 27.10.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 38/2020, datë 18.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Skënder Haluci kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 244, datë 05.03.2020.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2024-03-05 All day

  On Tuesday, 05.03.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 28/2023, dated 04.07.2023, pertaining to the appeal of the assessee Petraq Çuri against decision no. 658, dated 12.05.2023 of the Independent Qualification Commission.

  The trial of this case consists of judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Mimoza Tasi

  Members: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-03-05 All day

  Ditën e martë, më datë 05.03.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 28/2023, datë 04.07.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Petraq Çuri kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 658, datë 12.05.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-03-18 All day

  On Monday, 18.03.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 64/2021, dated 02.11.2021, pertaining to the appeal of the assessee Adelina Zarka against decision no. 446, dated 16.09.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Sokol Çomo

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-03-18 All day

  Ditën e hënë, më datë 18.03.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 64/2021, datë 02.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adelina Zarka kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 446, datë 16.09.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-03-19 All day

  Ditën e martë, më datë 19.03.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 20/2021, datë 21.04.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bib Ndreca kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 337, datë 18.01.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-03-19 All day

  On Tuesday, 19.03.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 20/2021, dated 21.04.2021, pertaining to the appeal of the assessee Bib Ndreca against decision no. 337, dated 18.01.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Sokol Çomo

  Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-04-02 All day

  Ditën e martë, më datë 02.04.2024, ora 10:00, do të shqyrtohet në dhomë këshillimi çështja që i përket kërkesës së paraqitur nga z. Artor Ylli për rishikimin e vendimit nr. 31, datë 20.11.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-04-02 All day

  On Tuesday, 02.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers the case pertaining to the petition of Mr. Artor Ylli for the revision of decision no. 31, dated 20.11.2019 of the Appeal Chamber.

  The trial panel of this case shall consist of judges:

  Presiding: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.