Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2023-04-04 10:00 - 15:00

Ditën e martë, datë 04.04.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 16/2021, datë 08.04.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shkëlqim Mustafa kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 333, datë 13.01.2021.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relatore: Natasha Mulaj

Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2024-06-27 All day

  On Thursday, 27.06.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 40/2023, dated 08.09.2023, pertaining to the appeal of the assessee Ndriçim Troplini against decision no. 684, dated 12.07.2023 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Mimoza Tasi

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-06-27 All day

  Ditën e enjte, më datë 27.06.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 40/2023, datë 08.09.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ndriçim Troplini kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 684, datë 12.07.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-01 All day

  Ditën e hënë, më datë 01.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 17/2022, datë 28.03.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fahrije Gjana (Vata) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 504, datë 28.01.2022.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Mimoza Tasi

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-01 All day

  On Monday, 01.07.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 17/2022, dated 28.03.2022, pertaining to the appeal of the assessee Fahrije Gjana (Vata) against decision no. 504, dated 28.01.2022 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of the following judges:

  Presiding: Mimoza Tasi

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-07-02 All day

  Today, on 18.06.2024, at 10:00 a.m., the Special Appeal Chamber started off the hearing in camera for the case (JR) no. 2/2022, dated 10.01.2022, regarding the appeal of the assessee Ariola Kristo filed against the decision of the Independent Qualification Commission no. 438, dated 10.09.2021.

  Due to the non-formation of the full composition of the trial panel for objective reasons, it was decided to reschedule the in-camera hearing to 02.07.2024, at 10:00.

  The in-camera hearing shall take place at the premises of the Special Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3. Tirana.

 • 2024-07-02 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 18.06.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 2/2022, datë 10.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ariola Kristo kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 438, datë 10.09.2021.

  Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 02.07.2024, në orën 10:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-03 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 13.06.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 69/2021, datë 11.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kaçe Agolli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 437, datë 10.09.2021.

  Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 03.07.2024, në orën 10:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-03 All day

  Today, on 13.06.2024, at 10:00, the Appeal Chamber opened the hearing in chambers of case (JR) no. 69/2021, dated 11.11.2021, pertaining to the appeal of the assessee Kaçe Agolli against decision no. 437, dated 10.09.2021 of the Independent Qualification Commission.

  Given the lack of the full composition of the trial panel due to objective reasons, it was decided to postpone the hearing to 03.07.2024, at 10:00.

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-07-10 All day

  On Wednesday, 10.07.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 46/2023, dated 18.10.2023, pertaining to the appeal of the assessee Sami Ujkashi against decision no. 629, dated 28.07.2023 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case shall consist of judges:

  Presiding: Albana Shtylla

  Rapporteur: Mimoza Tasi

  Members: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-07-10 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 10.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 46/2023, datë 18.10.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sami Ujkashi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 629, datë 28.07.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-16 All day

  Ditën e martë, më datë 16.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 19/2022, datë 20.04.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Flutura Hoxha kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 513, datë 25.02.2022.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-16 All day

  On Tuesday, 16.07.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 19/2022, dated 20.04.2022, pertaining to the appeal of the assessee Flutura Hoxha against decision no. 513, dated 25.02.2022 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case shall consist of judges:

  Presiding: Sokol Çomo

  Rapporteur: Natasha Mulaj

  Members: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-07-18 All day

  Ditën e enjte, më datë 18.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 7/2024, datë 16.02.2024, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dorjan Tafilaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 728, datë 28.12.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.